Lịch sử hình thành – phát triển

2010’s

2010.11

Nhận giải thưởng TOP xuất khẩu 400,000,000 USD

2013.03

Ông Lim Dong Joon nhậm chức giám đốc chi nhánh

2014.12

Nhận giải thương TOP xuất khẩu 600,000,000 USD

2015.02

7 năm liên tiếp đạt được vị trí số 1 danh hiệu Brand Power.

2015.03

Park Kwang Hee, Lee Young Joon cùng nhậm chức giám đốc chi nhánh

2015.10

Nhận giải thưởng cao nhất về chất lượng kinh doanh do Viện nghiên cứu chất lượng kinh doanh- trách nhiệm xã hội trao tặng.

2000’s

2004.02

Đổi sang tên tiếng anh là GLOBAL Battery Co., Ltd

2004.06

công ty liên doanh Nhật Bản đổi thành GS Yuasa international Ltd

2005.09

Cổ đông lớn nhất đổi tên thành Sebang

2006.03

Hoàn công nhà máy pin Ni-MH tại GwangJu

2008.02

Từ đồng  2 giám đốc thành 1 giám đốc (Giám đốc Kim Song Kyu)

1990’s

1992.10

Hợp tác kỹ thuật với SAFT của Pháp

1993.01

Bước vào giai đoạn hoàn công thứ 2 của APT Sawon

1993.05

Di chuyển trụ sở chính (Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul)

1994.11

Hoàn thành nhà máy số 2 tại Gwangju

1996.01

Đổi tên nhà máy Hanam thành nhà máy Gwangju

1998.01

Tiến hành đánh giá tài sản

1980’s

1983.03

Chỉ định nhà máy cấp 1 thẩm định quản lý chất lượng (Thẩm định số B 1-8)

1984.01

Tiến hành đánh giá tài sản

1985.07

Mua trụ sở chính ( Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul)

1985.10

1985.10 Khởi công xây dựng nhà máy số 3 tại Changwon giai đoạn 1.

1986.03

Tăng vốn đầu tư gián tiếp lên thành 3.000.000.000 Won

1987.06

Khởi công xây dựng nhà máy số 3 tại nhà máy Changwon giai đoạn 2

1987.09

Tăng vốn đầu tư gián tiếp lên thành 4.000.000.000.

1987.11

Công khai doanh nghiệp và niêm yết cổ phần ( Vốn đầu tư 7.000.000.000 Won)

1988.07

Hợp tác kỹ thuật với HAGEN của Đức .

1989.11

Khởi công xây dựng nhà máy KwangJu

1970’s

1975.11

Chuyển đến nhà máy hiện tại ở KCN Changwon, 601-9 Namsandong tỉnh Changwon

1975.04

Đăng kí doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Ban kế hoạch Kinh Tế số 698).

1976.04

Hợp tác với công ty năng lượng YUASA Nhật Bản về kĩ thuật và vốn

1978.07

Mua lại công ty cổ phần Sebang Hàn Quốc

1978.09

Đổi tên thành công ty cổ phần năng lượng Sebang

1978.12

Tăng vốn trực tiếp lên đến 1,383,600,000won.

1979.04

Tăng vốn trực tiếp lên đến 1,447,420,000won.

1979.11

Khởi công xây dựng nhà máy số 2 của nhà máy Changwon.

1952’s

1952.09

Thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật hải quân

1961.07

Đổi tên thành viện công nghiệp năng lượng Jinhae

1966.02

Thành lập công ty cổ phần năng lượng Jinhae

1969.04

Tăng vốn trực tiếp lên đến 234,000,000won